Digitális áttörés a magyar vállalkozásoknak 2017-ben Modern Vállalkozások Programja és Digitális Jólét Program

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal közösen, a mikro-, kis- és középvállalkozások informatikai hátterének korszerűsítésére hívta életre a Széchenyi 2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében megvalósuló Modern Vállalkozások Programját. A program célul tűzte ki, hogy átfogó segítséget nyújtson a cégek számára informatikai eszközök, szoftverek vagy módszerek beszerzéséhez, melyek használatával versenyképességük nagymértékben fokozható.

Hazai kutatás is bizonyítja, hogy a magyar kkv-k bizalmatlanok a digitális megoldásokkal szemben, az informatikai lemaradottságuk mértéke az európai átlaghoz viszonyítva aggasztó. Az informatikai géppark a vizsgált vállalkozások jó részénél cserére szorul, a legrégebbi számítógépek életkora a 12 évet is eléri. Az adatvédelemre sem fordítanak elegendő figyelmet, emiatt a vállalati adatok biztonsága nem garantált.

A sajtótájékoztatón Kara Ákos, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkára ismertette: „A Modern Vállalkozások Programja abból a felismerésből született, hogy a hazai kis- és középvállalkozások vezetői, döntéshozói hiányos információkkal rendelkeznek az IKT vállalati felhasználási lehetőségeiről. Számos alkalmazott nem rendelkezik a munkájához megfelelő szintű IKT kompetenciákkal, pedig erre egyre nagyobb az igény. A projekt célja a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások innovatív szemléletének és naprakész üzleti tudásának növelése, az IKT eszközök és alkalmazások készségszintű és professzionális használatának, vagyis a vállalkozások elektronikus gazdaságba történő beilleszkedésének javítása.

A program 2017 nyaráig további több ezer vállalkozás megszólítását célozza, legalább 3000 kis- és közepes vállalkozás kapja meg a digitálisan felkészült vállalkozás minősítést. A várakozások szerint legalább 3000 új üzleti alkalmazás bevezetése is megtörténik”
– tudtuk meg az államtitkár úrtól.

Az országban az összesen 29 fős tanácsadói hálózat felméri a vállalkozások informatikai felkészültségét, fejlesztési stratégiát állít össze, majd javaslatot tesz olyan digitális eszköz vagy szolgáltatás beszerzésre, amelyekkel a cégek kiválthatják a hagyományos, papír alapú feladatvégzést vagy a meglévő, korszerűtlenné vált informatikai megoldások cseréjét eredményezi.  

Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke
elmondta, hogy az eddigi tapasztalatok a Modern Vállalkozások Programjának szükségességét igazolják.  
 „Kiemelkedően fontos, hogy az informatikai tudás a magyar társadalomban, különös tekintettel a vállalkozói szférában minél inkább jelen legyen. A kamara a vállalkozások üzleti közösségének megjelenítőjeként a Modern Vállalkozások Programjával támogatja a cégek digitális felzárkózását. A program a résztvevő mikro-, kis- és középvállalkozások számára biztosítja, hogy igényeiket előminősített informatikai szállítók szolgálják ki, ezáltal garantáltan minőségi termékekhez és szolgáltatásokhoz juthatnak, valamint a program számára exkluzív, a piacon elérhető ajánlatoknál kedvezőbbet kaphatnak. Az eddigi eredmények is azt mutatják, hogy a személyes tanácsadásnak köszönhetően a vállalkozások egyre nyitottabbá válnak a digitális fejlődés irányába, amivel bevételeik növelhetőek, kiadásaik optimalizálhatóak és hatékonyságuk nagymértékben fokozható. Eddig több, mint 5200 kkv csatlakozott a programhoz, 2500 sikeres cégműködési átvilágítás történt meg. A vállalkozások közül eddig 1500 kapta meg a Digitálisan Felkészült Minősítés (DFM) tanúsítványt, és az előzetes igényfelmérés alapján 1000 cég nyilvánította ki azon szándékát, hogy indulni akar a GINOP-3.2.2. illetve egyéb informatikai technológiai pályázaton.” – jelezte az MKIK elnöke.
 
Deutsch Tamás, a Digitális Jólét Programért felelős miniszterelnöki biztos a vállalati szektor digitális-gazdasági átalakulásának támogatását hangsúlyozta:
„A kormány határozott célja, hogy a következő években az egész országot érintő digitális fejlesztéseknek köszönhetően Magyarország a digitális átalakulás versenyében Európa legsikeresebb, legjobb teljesítményre képes országai közé tartozzon. Ehhez el kell érni, hogy a hálózati fejlettséget, a köznevelési-szakképzési-felnőttképzési rendszer, illetve a vállalati szektor digitális-gazdasági átalakulását tekintve Magyarország benne legyen az európai elitben. Ehhez már rendelkezésre áll a tudás, az együttműködés, valamint a szükséges hazai és uniós pénzügyi forrás is. A program középpontjában a magyar emberek állnak, akiknek nagyon fontos, hogy a digitalizáció kézzel fogható legyen, és az életükben a gyarapodást és a sikert megalapozó hatásaival találkozzanak” - fogalmazott Deutsch Tamás.