Az az információ, mely azonnal tetten érhető, érték!

Felgyorsult világunkban gyakran az időből áll legkevesebb rendelkezésünkre. Érdemes ezért a munkára szánt időt jól felhasználnunk, hangzott el a Modern Vállalkozások Programjának Információs Napján Békéscsabán.

Nagy Ferenc, Békéscsaba alpolgármestere köszöntőjében elmondta, mindig öröm részt venni olyan rendezvényen, melynek célja a vidéki vállalkozások fellendítése, fejlődésének elősegítése, így egyúttal a gazdaság élénkítése. Tapasztalataik azt mutatják, hogy évről évre egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik a térségben is a digitális megújulás iránt. 

Alpolgármester úrtól Dr. Orosz Tivadar, a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke vette át a szót. „Nem csak a digitálisan felkészültebb vállalkozásokat szeretnénk látni, hanem egyfajta motivációt is szeretnénk adni a program keretében. Valóban szemléletváltás kell, mert tapasztalható egyfajta visszahúzó erő, ami az idegentől, újtól való félelemből ered. A cégvezetők innovációs szemléletét kell erősítenünk, hogy nyitottá váljanak az infokommunikációs megoldásokra.” – fejtette ki az elnök.

Gódor Csaba a Miniszterelnökség Infokommunikációs Koordinációs Főosztály Parlamenti Államtitkárságának főosztályvezetője nyitóelőadásában hangsúlyozta, hogy a Modern Vállalkozások Programja azoknak a vállalkozóknak is hozzáadott értékkel bír, akiknek tevékenysége kívül esik az informatikán. Számukra egyrészt olyan infokommunikációs eszközök vagy szolgáltatások bevezetésében tud utat mutatni a program, melyekkel az adminisztratív folyamatok gyorsabbá, hatékonyabbá válhatnak, másrészt piacbővülést is eredményezhet például az e-kereskedelem felé való nyitás. 

A Modern Vállalkozások Programjának alappillére a 27 fős IKT tanácsadói hálózat, akik ingyenesen felmérik a vállalkozások digitális felkészültségét, javaslatot tesznek arra, milyen módszerekkel érhetik el a cégvezetők a legnagyobb eredményességet, s ehhez milyen pályázati források állnak rendelkezésre. A cégek a program végén megkaphatják a Digitálisan Felkészült Vállalkozás tanúsítványt, mellyel +5 %-os pályázati többlettámogatást kaphatnak további pályázatokon.

Soltész Attila az Informatika a Társadalomért Egyesület elnöke friss kutatási adatokról számolt be: „Az internethasználat tekintetében az Európai Unió átlaga felett foglalunk helyet, a digitális infrastruktúra vonatkozásában pedig hamarosan el is érjük azt. Ugyanakkor legfontosabb vállalkozásokat érintő digitális mutatókban, így a vállalatirányítási- és ügyfélkezelési rendszerek használatában az utolsók egyike vagyunk. Fontos, hogy a kkv-k felismerjék az informatikai fejlesztésekben rejlő potenciált. Azokban a nyugat-európai országokban, ahol a gazdaság hajtómotorjai az informatika, az innováció és a technologizáltság, sikeresebbek és versenyképesebbek a vállalkozások is.”

Soltész Attila szerint jelenleg a hezitáló vállalkozók kétféle hozzáállást tanúsítanak az informatikával kapcsolatban. Vagy az eddig is volt, ezután is lesz valahogy gondolkodás mentén kivárnak, vagy érzik ugyan évek óta a digitális fejlesztések szükségességét, mégsem teszik meg az első lépést. Egyik sem jó taktika, hisz a tömegtermelés irányából a specializáció irányába mozdulnak el az igények, továbbá minél előbb szeretné a vevő megkapni a terméket, így a gyártási idő is lerövidül. Ehhez egymással integrálható, korszerű informatikai rendszerekre van szükség, mellyel a fizikai valóság virtuálisan leképezhető valós időben.

Elérkeztünk arra a pontra, hogy a jelenleg egyre erősödő munkaerőhiány mellett a versenynyomás is hatékonyabb megoldásokat kíván a cégvezetőktől. Az idő komoly érték, ezért nem elhanyagolható szempont, hogy egy adott munkafolyamatot 1-2 nap alatt végzünk el, vagy automatizálással pár óra alatt. 

Az Információs Nap vendégelőadója Késedi Gábor mérkőzéselemző volt, aki Dárdai Pál és Bernd Storck stábját is erősítette, jelenleg a Videoton FC játékosainak munkáját segíti. A szakember bemutatta, milyen fontos szerepet játszik az informatika a labdarúgás világában. A meccsek alatt rögzített videóanyagokkal, s az azokból kinyert információkkal még a mérkőzés ideje alatt támogatni tudják a játékosokat. Az egyéni és csapatteljesítmények nyomon követése, az ellenfelek kiértékelése mind hozzájárul ahhoz, hogy hasonló tudású csapatok esetén akár az elemzői munka alapossága döntsön egy meccs végeredményéről. 

Gyakorlati tapasztalatokban bővelkedő, interaktív kerekasztal-beszélgetéssel zárult a rendezvény Digitális kereskedelem, digitalizáció a kereskedelemben címmel.

20 évvel ezelőtt még nem is tudtuk, mi az elektronikus kereskedelem, ma minden adott, csak le kell venni a polcról a kész megoldásokat. Mégis hazánkban a kereskedelmi bevételek csupán 3,9 %-át adja az e-kereskedelem, míg cseh szomszédainknál ennek 4-szeresét. Adorján István a Cool Airconditional Kft. ügyvezetője zárszóként elmondta, meggyőződése, vállalkozása azért fejlődik dinamikusan, mert az e-kereskedelmi szolgáltatásokra helyezték a hangsúlyt.

További információ: Koleszár Péter projekt szakmai vezető helyettes, tel.: 06-30/935-0695, illetve a www.vallalkozzdigitalisan.hu honlapon.