Fejlesztés, innováció, létszámbővítés – ezt tervezik a cégvezetők 2017-ben

A PwC Magyarország világszerte több, mint 1300, Magyarországon közel 200 vezérigazgatóval készített kutatást immár 6. alkalommal fejlesztési terveikről, ember és gép viszonyáról, a bizalom kérésköréről. A válaszok jól mutatják, hogy a cégvezetők hazánkban és világszerte is hasonlóan vélekednek a különböző, vállalatuk jövőjét érintő kérdésekről. Bővíteni tervezik a dolgozói létszámot, miközben megoldásra váró probléma a szakemberhiány és sok esetben a túlszabályozottságokból adódó nehézségek.

A kutatás rámutatott arra, hogy a magyar vezetők optimisták saját bevételeik gyarapodását illetően. A növekedést a hazai vállalatvezetők 60 %-a a szervezeti növekedésben, míg 54 %-uk a költségek csökkentésében látja. Egyharmaduk új stratégiai partnerségben, negyedük más vállalkozókkal vagy induló, start-up cégekkel való együttműködésben, s közel ugyanennyien új fúzióban vagy felvásárlásban látja a növekedési potenciált.A hosszú távú sikeres fennmaradáshoz a folyamatos megújulás, újításokra való fókuszálás, a korszerű eszközökkel való ellátottság, ill. a megfelelő, jól képzett szakemberek foglalkoztatása elengedhetetlen. Ezt támasztja alá a hazai vezérigazgatók véleménye is, akik elsősorban az innovációban (22 %-uk) és a humánerőforrás fejlesztésében, mint új lehetőségekben látják a versenyképességük fenntartását. Kiemelték továbbá a digitális és technológiai képességek, és az átlátható működés fontosságát is.Globális szinten a válaszadók 82 %-a tart világszerte a bizonytalan gazdasági növekedéstől, míg hazánkban ez az arány kisebb, 45 %. Növekedési korlátként említették a túlszabályozottságot és a szakemberhiányt, az árfolyam-ingadozásokat, ill. a növekvő adóterheket is.A legfőbb kormányzati tennivalónak a képzett szakemberek biztosítását, és az egyértelmű, világos, hatékony adórendszer kialakítását emelték ki fő prioritásként.

A magyar vállalatvezetők több mint fele (54 %-a) tervez létszámbővítést elsősorban távközlési és technológiai területen, ill. a tehetséges munkatársak megszerzése mellett azok megtartása is nagy hangsúlyt kap a jövőben. Így például 70 %-uk támogatja a befogadó és sokszínű munkahely kialakítását, közel ugyanennyien a tehetséges dolgozók felkutatását életkortól és lakóhelytől függetlenül. 

A megkérdezett vezetők szerint fontos, hogy a szakképzett, munkájához értő munkavállaló olyan tulajdonságokkal is rendelkezzen, mint a kiváló problémamegoldó készség és a jó alkalmazkodóképesség. Emellett legyenek vezetői ambíciói, legyen innovatív, merjen kockázatot vállalni, és a munkavégzéshez szükséges digitális kompetenciákat sajátítsa el.

A kutatás rávilágít a technológiai fejlődés az elmúlt pár évben történő megítélésének változására is. Míg 2013-ban a magyar cégvezetők 62 %-a gondolta, hogy a technológia fejlődése hatással lesz rá, ill. cégére az azt követő 10 évben, az idei felmérésben a technológia, a digitalizáció fontosságának súlya 96 %-ra ugrott.

A magyar vezérigazgatók mindennapjaik során magánemberként is rendszeresen használják a digitális platformokat médiafogyasztásaik során (64 %), előszeretettel vásárolnak online (41 %), ill. 55 %-uk lényegesnek tartja, hogy saját maga is jó digitális készségekkel legyen ellátva. A fiatalabb generációhoz, a digitális bennszülöttekhez - akik együtt nőttek fel a számítógéppel és internettel – képest viszont jóval kisebb mértékben használják a közösségi médiafelületeket (30 %).

A vezérigazgatók meglátása alapján saját iparágukban a leginkább bizalomcsökkentő tényezők az informatikai szolgáltatásokkal kapcsolatos zavarok, a kibertámadások, vagy a személyes adatok védelmének megsértése.