A Modern Vállalkozások Programja felveszi a versenyt a digitális lemaradással

Heti 1 milliárd forint a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások infokommunikációs fejlesztésére


A magyar kkv-k versenyképességének fokozása érdekében egy éve indult projekt, a Modern Vállalkozások Programja iránt a vártnál jóval nagyobb az érdeklődés a vállalkozások körében.

A program azt tűzte ki célul, hogy olyan átfogó segítséget nyújtson a hazai cégek számára, amely hozzájárul informatikai fejlődésükhöz, hatékonyabb és gazdaságosabb működésükhöz. Egy év alatt minimum 3000 vállalkozás digitálisan felkészültté válása volt a cél, de az eddigi eredmények ezt messze túlszárnyalják.

Eddig több mint 9000 vállalkozás regisztrált a programba, több mint 4700 kkv informatikai és üzleti átvilágítása keretében pedig felmérték a digitális felkészültségüket is. A tapasztalat azt mutatja, hogy a cégvezetők mostanra már elfogadták az országosan 28 infokommunikációs tanácsadó működését, a mindennapjaik, életük részévé vált. 

Május hónapban meghaladta a 3500-at azon mikro-, kis- és középvállalkozások száma is, melyek megkapták a Digitálisan Felkészült Vállalkozás minősítést, megfelelve a minősítés kiadása feltételrendszerének.

A 127 vidéki információs napra összesen 4000 cégtulajdonos és döntéshozó érkezett, a rendezvények közel 500 szakmai előadó részvételével zajlottak le.

A legnagyobb arányban, közel 50 %-ban a szolgáltatási szektor cégvezetői csatlakoztak a Modern Vállalkozások Programjához, az ipari és kereskedelmi ágazat 29 %, ill. 25 %-os arányban. Ezen cégek 60 %-a mikro-, 30 %-a kisvállalkozás. A támogatott pályázók 1165 kedvezményes informatikai termék közül választhatják ki a számukra optimális megoldást, 425 minősített informatikai szállítótól.

A teljes, helyszíni informatikai és üzleti átvilágításon átesett vállalkozások száma 4733, ebből időarányosan terven felül plusz 345 sikeres cégauditot végeztünk el.
Az auditok rávilágítottak arra, hogy a vizsgált vállalkozások csupán 14 százaléka használt integrált vállalatirányítási rendszert, azonban 80 %-uk szeretne új informatikai alkalmazást bevezetni, ill. korszerű infokommunikációs eszközökhöz, szoftverekhez jutni. 

A Digitálisan Felkészült Vállalkozás minősítésnek amellett, hogy presztízsértékkel bír, további előnye, hogy birtokában plusz 5 % vissza nem térítendő többlettámogatás vehető igénybe a pár héttel ezelőtt megnyílt GINOP-3.2.2 informatikai pályázatban. A GINOP-3.2.2 48,2 milliárd forint keretösszeggel biztosítja a kkv-k digitális eszköz- és szolgáltatásfejlesztését, ami cégenként akár 24 millió forintot is jelenthet. A pályázati kedv intenzitását mutatja, hogy folyamatosan érkeznek a pályázatok, és hetente 1 milliárd forint összegű támogatást igényelnek a hazai vállalkozások. Még nem késő csatlakozni a digitálisan felkészült vállalkozások közé, a pályázatok benyújtására 2019. március 8-ig van lehetőség.