Rekordszámú vállalkozást sikerült bevonni a Modern Vállalkozások Programjába

Közel 10 000 vidéki kkv csatlakozott a digitalizációs programhoz

A program célkitűzése volt, hogy a vállalkozásokat új, korszerű informatikai alkalmazások használatára ösztönözze, növelve ezzel hatékonyságukat és elősegítve gazdaságos napi működésüket. A Modern Vállalkozások Programja iránt, - melynek négy fő alappillére a díjmentes infokommunikációs tanácsadás és audit, a minősített beszállítók bevonása és ajánlása a kkv-k számára, a 127 információs nap országszerte és a bárki számára elérhető szemléletformáló tudástár - a vártnál jóval nagyobb volt az érdeklődés.

A magyar mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének fokozása érdekében 2016 tavaszán indította el a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az Informatika a Társadalomért Egyesülettel és a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökséggel konzorciumban a Modern Vállalkozások Programját. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium mint szakpolitikai felelős vesz részt a Program megvalósításában.

A Modern Vállalkozások Programjának szakaszzáró sajtótájékoztatóján Kara Ákos, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkára így fogalmazott:

„A kormány a magyar vállalkozások számára közel 60 milliárd forint támogatási összeget biztosít a digitalizációs fejlesztéseik támogatására. Ez nagy lehetőséget jelent valamennyi magyar vállalkozás számára ahhoz, hogy a versenyképesség növelése érdekében vállalaton belüli infokommunikációs fejlesztést hajtson végre.”


Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
ismertette a Modern Vállalkozások Programjának eredményeit, melyek, mint mondta, önmagukért beszélnek.

Az elmúlt másfél év alatt beigazolódott, hogy a vállalkozások érdeklődnek és nyitottak a fejlődés, a digitalizáció iránt, azonban számos esetben az első lépés megtételéhez szükséges bátorítást, szakmai segítségnyújtást meg kell adnunk számukra. Ezért kulcsfontosságú tanácsadóink munkája, személyes jelenléte. A Modern Vállalkozások Programja úttörő szerepet vállalt, szemléletformáló, motiváló tevékenységével olyan kapukat nyitott ki, melyek lehetőséget nyújtanak más piaci szereplők számára a jövőben hasonló programok indításához.

A program népszerűségét jelzi, hogy a tervezett 3 000 vállalkozás helyett közel 10 000 vidéki kkv-t sikerült elérnünk. Több mint 4 700 sikeres helyszíni üzleti, informatikai átvilágítás és tanácsadás történt meg, s meghaladta a 3 500-at azon mikro, kis- és középvállalkozások száma, melyek megkapták a Digitálisan Felkészült Vállalkozás minősítést. A minősítéssel plusz 5 % vissza nem térítendő többlettámogatást vehetnek igénybe a kkv-k a 48,2 milliárd forint keretösszegű, digitális eszköz- és szolgáltatásfejlesztését biztosító GINOP-3.2.2 informatikai pályázatban is. A pályázati kedvet jól mutatja, hogy folyamatosan érkeznek a pályázatok, hetente 1 milliárd forint összegű támogatást igényelnek a hazai vállalkozások. A projekt sikerét látva a Modern Vállalkozások Programja folytatásának indokoltsága sem megkérdőjelezhető.”

„A magyar nemzetgazdaság kitörési pontja lehet a digitális gazdaság, ezért átgondolt, valamennyi területre kiterjedő fejlesztése kiemelt jelentőséggel bír”
– nyilatkozott Deutsch Tamás, a Digitális Jólét Programért felelős miniszterelnöki biztos.

„A digitális átalakulásban kitüntetett szerep hárul a kkv-kra annak elérésében, hogy Magyarország nemzetközi összevetésben is élenjáró ország legyen a digitális erőforrások felhasználásában. Az Európában modellértékű Modern Vállalkozások Programja (MVP) éppen ebben a folyamatban tölt be meghatározó szerepet, hiszen ilyen nagyszámú magyar kis- és közepes vállalkozást még egyetlen hasonló programmal sem sikerült megszólítani. Alapvető fontosságú a hazai mikrovállalkozások, és tulajdonosaik figyelmének felkeltése és felkészítésük a digitális transzformációra, körükben az innovatív üzleti és technológiai megoldások alkalmazásának és létrejöttének ösztönzése és támogatása. Ennek érdekében a Digitális Jólét Program kibővítése, a Digitális Jólét Program 2.0 kidolgozásakor külön fejezetet szenteltünk a mikrovállalkozások digitális felkészültségének emelésére.”