Pénz a felhőben

Hol tart az Európai Unió a FinTech technológiában?
Jogosan merülhet fel a kérdés az előzőekben leírtak alapján az olvasóban, hiszen az EU-ban zömmel mindenhol az Euro az egységes fizetési eszköz, így nem jelentene, nem jelenthetne különösebb problémát az azonnali fizetési rendszer kialakítása.  Az Egységes euro-pénzforgalmi övezet (SEPA) keretében megvalósuló fejlesztések, a szabványosítási folyamatok célja, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók ügyfelei egyetlen fizetési számláról a belföldi fizetésekhez hasonló gyorsasággal, hatékonysággal, azonos feltételekkel teljesíthessenek fizetéseket euroövezeten belül.  A SEPA egyik fontos követelménye az átjárhatóság megteremtése, amely szintén hozzájárul a verseny erősítéséhez és az innovatív fizetési megoldások elterjesztéséhez. Az átjárhatóság olyan technikai (pl. szabvány) és üzleti megoldások alkalmazását jelenti, amelyek biztosítják a fizetési megbízások lebonyolítását a fizető fél és a kedvezményezett között abban az esetben is, ha azok két különböző fizetési rendszer, vagy egy rendszeren belül nyújtott különféle szolgáltatások résztvevői.

Hol tart Magyarország a FinTech technológiában?
2017. márciusában az MNB Igazgatósága döntött az azonnali fizetési rendszer kialakításáról, amely alapján a jegybank tulajdonában álló GIRO Zrt. fogja létrehozni az azonnali fizetési rendszer központi infrastruktúráját. A fejlesztés révén 2019 közepére valósul meg az a pénzforgalmi alaprendszer, melyhez csatlakozva a magyarországi pénzforgalmi szolgáltatók képesek lesznek azonnali fizetési szolgáltatást nyújtani ügyfeleik számára. Az alapinfrastruktúra mindemellett támogatni fogja az innovatív szolgáltatások bevezetését és az új szolgáltatók piacra lépését is. A fejlesztésnek köszönhetően a GIRO Zrt. a jelenlegieknél fejlettebb szolgáltatásokat tud majd nyújtani a hazai pénzforgalmi szolgáltatók számára, a tranzakciós díjak érzékelhető növekedése nélkül.
A rendszernek 2019 második felétől készen kell állnia a fizetési műveletek azonnali feldolgozására, a szolgáltatási szint növekedése pedig nem járhat érezhető díjnövekedéssel sem a pénzforgalmi szolgáltatók, sem azok ügyfelei számára. Az új rendszer megvalósítási koncepciója megfelel az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsa által 2016 decemberében megfogalmazott alapelvárásoknak.
A rendszer használatával lehetővé válik az átutalások és az arra épülő egyéb innovatív fizetési megbízások maximum 5 másodperc alatt történő lebonyolítása az év minden napján, éjjel-nappal. Létrehozásra kerül egy olyan másodlagos számlaazonosítókat kezelő adatbázis is, aminek köszönhetően akár email cím, mobiltelefonszám vagy adószám használatával is lehet fizetést indítani, nem kell ismerni a címzett hosszú számlaszámát. Mindezen funkciókat kiemelkedő feldolgozási kapacitás és folyamatos rendelkezésre állás mellett fogja biztosítani az új alapinfrastruktúra.

Mi szükséges ahhoz, hogy a hazai bankszektor sikeresen alkalmazkodjon a FinTech technológiához és az azonnali fizetési rendszer kialakításához?
A magyar bankoknak sokkal élesebb versenyre kell felkészülniük és versenyképességüket globálisan is növelniük szükséges. Számos manuális beavatkozást igénylő tevékenységet automatizálni kell, és a belső banki folyamatokat is át kell alakítani, le kell cserélni az akár több évtizedes számlavezető rendszereket, felül kell vizsgálniuk a fizikai infrastruktúra jelenlegi helyzetét és akár a bankfióki hálózat fokozatos csökkentése mellett például egyre többféle szolgáltatásra alkalmas ATM-eket kell üzemeltetniük. 
Nagyon fontos az ügyfélbarát árazás alkalmazása, mivel a fejlesztési költségek  jelentősebb összegeket is kitehetnek, de ezek vállalása nélkül elveszíthetik a kapcsolatot ügyfeleikkel és az új szolgáltatók megjelenésével szerepük a továbbiakban csak a fizetési számla vezetésére és egyszerűen a fizetési megbízások továbbítására koncentrálódik. Az azonnali fizetés központi infrastruktúrájára épülő kiegészítő szolgáltatásokat a lehető legalacsonyabb díjakkal kell terhelni a széleskörű használat érdekében. 
A fejlesztés hatására egyszerűsödik az új pénzforgalmi szolgáltatók és a FinTech cégek piacra lépése, ami ösztönzi az innovatív fizetési megoldások létrehozását azzal, hogy minden szolgáltató ugyanazt a modern alaprendszert tudja használni a szolgáltatásaihoz. Az így megerősödő verseny nyertesei a lakossági és vállalati ügyfelek lesznek, akik gyakorlatilag bármilyen fizetési helyzetben használhatnak majd a készpénz mellett gyors és hatékony elektronikus fizetési megoldásokat is.

A piaci szereplők közötti együttműködés, standardizálás
A bankok Fintech vállalat tulajdonosává is válhatnak, így maguk is megjelenhetnek a Fintech piacon, ami új lehetőségeket jelent piaci részesedésük növelésére. Ebből a szemszögből közelítve a bankok új versenytársként jelenhetnek meg a Fintech cégek számára, pl. fizetéskezdeményezési vagy számlainformációs szolgáltatóként.
Továbbá a piaci szereplők közötti együttműködés több szinten képzelhető el, így az üzleti folyamatok, a pénzforgalmi szolgáltatók fizetési alkalmazásainak és rendszereinek kapcsolódása, valamint az adatbeviteli módok területén egyaránt hasznos lehet a kooperáció. Az együttműködés legalapvetőbb terepe lehet a SEPA övezetben megalkotott fizetési modellekhez hasonló szabályok köre, amelyek egységesítik és minden, a fizetési láncban résztvevő szereplő számára egyértelművé teszik az alkalmazandó üzeneteket és üzleti folyamatokat. Másrészt a technikai oldalon hasznos lehet a szolgáltatók és rendszereik közötti kapcsolódásra sztenderdeket meghatározni, ennek keretében már több országban elkezdődött egy nemzeti ún. API szabvány kidolgozása, mely révén egyszerűbbé válna a fizetési alkalmazások fejlesztése és az új típusú pénzforgalmi szolgáltatók kapcsolódása a számlavezető bankok rendszereihez. Az együttműködés további fontos területe lehet a szolgáltatások átjárhatóságát biztosító nyílt szabványok megalkotása.

Feladatok és célkitűzések, a sikeres alkalmazkodás követelményei
A nem kellően innovatív, csak a szabályozásnak történő minimális megfelelésre szorítkozó bankok visszaszorulásukat kockáztatják a pénzforgalmi szolgáltatások piacán, amennyiben nem a modern fogyasztói igényeket kielégítő, magas szintű ügyfélélményt nyújtó szolgáltatásokat kínálnak ügyfeleik számára, így feltehetően számottevő veszteséget kell majd elszenvedniük, ezzel szemben lesznek olyan bankok, amelyek aktív fejlesztési tevékenységükkel, versenyképességük fokozásával növelni tudják piaci súlyukat és a változások nyerteseivé válnak. A korszerű fizetési szolgáltatások révén erősödhetnek az ügyfélkapcsolataik és a korábbiaknál részletesebb ügyfélinformációk segítségével olyan személyre szabott szolgáltatások nyújthatók, amelyek nem csupán a pénzforgalmi szolgáltatások esetében, de más területeken (pl. hitelezés) is új forgalmat és ügyfeleket jelenthetnek.

A digitális forradalom jelentette változásokat, előnyöket hosszú távon a bankszektor azon szereplői fogják sikeresen felhasználni, akik 
- képesek lesznek működési hatékonyságuk növelésére, a belső munkafolyamatok átalakítására, a manuális beavatkozást igénylő folyamatok automatizálására.
- a banki infrastruktúra fejlesztését támogatják például az azonnali fizetési szolgáltatások nyújtása érdekében
- az új pénzforgalmi szolgáltatásokhoz mérsékelt, ügyfélbarát árazást alakítanak ki.
- az ügyfeleik számára olyan gyors és kényelmes fizetési megoldásokat fejlesztenek, amelyek kihasználják az új azonnali fizetési infrastruktúrában rejlő előnyöket.
- képesek a piaci szereplők közötti kooperációra az együttműködés az átjárható szolgáltatások érdekében.
A fentieket tekinthetjük akár a banki szereplők sikerének zálogaként is. Minden érintett szereplőnek végre kell hajtania a szükséges fejlesztéseket, hogy továbbra is eredményesek maradjanak a pénzforgalmi piacon úgy, hogy mindeközben ügyfeleik számára - a szabványrendszer által biztosított keretek között – a leginnovatívabb, a legjobb ügyfélélményt biztosító szolgáltatásokat kínáljanak ügyfélbarát árazás mellett.


Forrás: 
- Divéki Éva – Kajdi László Digitális átállás a pénzforgalomban - a sikeres banki alkalmazkodás öt pontja
- https://www.mnb.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2017-evi-sajtokozlemenyek/dontott-az-mnb-igazgatosaga-megkezdodik-az-azonnali-fizetesi-rendszer-letrehozasa