Módosult az Európai Uniós forrásból finanszírozott önálló és kombinált hitelprogramok ELJÁRÁSI RENDJE

Tájékoztatjuk a Tisztelt Támogatást Igénylőket, hogy az Európai Uniós forrásból finanszírozott önálló és kombinált hitelprogramok Eljárási Rendje dokumentációjában az alábbi főbb módosítások történtek:

a)    az Eljárási Rend hatálya a folyamatban lévő és lezárult hitelkérelmek vonatkozásában (egyoldalú módosítás lehetőségének beépítése),
b)    napelem park létrehozására irányuló Projekt idegen Ingatlanon beruházás esete,
c)    ingatlan értékbecslés kötelezőségére vonatkozó előírás pontosítása,
d)    készletre vonatkozó előírások módosítása (nincs fedezeti értéke a készletnek),
e)    vagyont terhelő zálogjogra vonatkozó előírások beépítése,
f)    önerő igazolására vonatkozó folyósítási feltételek kiegészítése,
g)    előleg számla/előleg bekérő maximális összeghatárának pontosítása,
h)    kombinált termékek folyósítási feltételeinek pontosítása (ideértve az előleg folyósítást is),
i)    kölcsönszerződés módosítási fejezetben felsorolásra kerültek azon esetek, ahol nem szükséges közjegyzői okiratba foglalni a módosítást,
j)    apróbb szövegbeli pontosítások.

Az Eljárási Rend egyoldalú módosítására vonatkozó szabályok az Eljárási Rend „Általános Rendelkezések” 1. pontja alapján:
Az MFB Zrt. és az Irányító Hatóság fenntartja magának a jogot arra, hogy az Eljárási Rendet, a Termékleírásokat és a Felhívásokat a Végső kedvezményezett számára nem kedvezőtlenül, egyoldalúan módosítsa. Az Eljárási Rend, a Termékleírások és a Felhívások módosításáról az MFB Zrt. és az Irányító Hatóság a www.szechenyi2020.hu honlapon közzétett közleményben tájékoztatja a Végső Kedvezményezetteket. A Végső Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy az Eljárási Rend, a Termékleírások és a Felhívások módosítását a www.szechenyi2020.hu honlapon nyomon követi. Az Eljárási Rend, a Termékleírások és a Felhívások Végső kedvezményezett számára nem kedvezőtlen módosításai azok hatályba lépésével, formális szerződésmódosítás nélkül válnak az MFB Zrt. és a Végső kedvezményezett között létrejött szerződés részévé, azaz ebben az esetben az egyedi szerződésben foglalt rendelkezés és az Eljárási Rend, a Termékleírás és a Felhívás egyoldalú, a Végső Kedvezményezett számára nem kedvezőtlen módosítást tartalmazó rendelkezése közötti eltérés esetén az Eljárási Rend, a Termékleírás és a Felhívás rendelkezése az irányadó.
 
A módosított Eljárási Rend  2018. augusztus 10-én lép hatályba.

Forrás: https://uj.palyazat.gov.hu/mdosult-az-eurpai-unis-forrsbl-finanszrozott-nll-s-kombinlt-hitelprogramok-eljrsi-rendje-7