Sajtóközlemény

2015.12.07

ELINDULT A KKV-K INFORMATIKAI KÉPESSÉGEINEK FEJLESZTÉSE A VERSENYKÉPESSÉGÜK JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

A hazai kis- és közepes vállalkozások (KKV-k) – különösen a mikro- és kisvállalkozások - innovatív szemléletének és naprakész üzleti tudásának növelése, az infokommunikációs technológiák (IKT) eszközeinek és alkalmazásainak készségszintű és professzionális használata, a vállalkozások elektronikus gazdaságba történő beilleszkedésének javítása, elengedhetetlen a saját és a nemzetgazdaság egésze szempontjából. A hazai KKV-k jelenleg korlátozottan használják a korszerű IKT megoldásokat, a magyar KKV-k vezetői, döntéshozói, tulajdonosai, jelentős arányban hiányos információkkal rendelkeznek az IKT vállalati felhasználásának lehetőségeiről, előnyeiről, fontosságáról.

A Széchenyi 2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programja keretében, 1.999.995.002 forint európai uniós támogatás segítségével megvalósuló GINOP-3.2.1-15-2015-00001 számú – Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak - projekt fő célja a hazai KKV-k versenyképességének növelése. Az új IKT alkalmazások készségszintű és professzionális használatának ösztönzése, hasznosságuk és az általuk elérhető előnyök bemutatása, a korszerű megoldások iránti igény felkeltése, mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a programban résztvevő KKV-k versenytársaiknál hatékonyabban, eredményesebben működhessenek a hazai és külföldi piacokon.

A projekt lebonyolítása országosan (Közép-Magyarország kivételével), konzorciumban, a Magyar kereskedelmi és Iparkamara koordinálásával zajlik, a konzorcium további tagjai az Informatika a Társadalomért Egyesület és a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. A megvalósításban további kiemelt együttműködő partnerek a területi kereskedelmi és iparkamarák.

A 2017. május 31-én záruló projekt eredményeként, szándékunk szerint legalább 3000 KKV-t ér el a program, amely vállalkozásoknál legalább 3500 új IKT alkalmazás bevezetése és használata fog megkezdődni. A megvalósulás során közvetlenül és közvetetten számos új munkahely jön létre.

A projekt több, egymásra épülő, egymást kiegészítő részprojektből áll:

  • Országos kamarai IKT tanácsadói hálózat kiépítése
  • Szemléletformálási és kompetenciafejlesztési tartalmak elkészítése
  • IKT szolgáltatás / termék voucher rendszer kialakítása
  • IKT kompetencianövelő tájékoztató napok és összesen 127 kiemelt rendezvény megtartása
  • Kommunikációs, információs- és médiakampány
  • Interaktív tudásbázis, döntéstámogató és projektadminisztrációs rendszer megvalósítása
  • „Digitálisan felkészült vállalkozás” minősítési rendszer felállítása

A projektről bővebb információ a megvalósítás során folyamatosan frissítve, kiegészítve jelenik meg a konzorciumi tagok honlapjain:

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: http://www.mkik.hu/hu/
Informatika a Társadalomért Egyesület: http://www.infoter.eu/
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség: http://kifu.gov.hu


További információ kérhető: Koleszár Péter, vezető IKT tanácsadó
Elérhetőség: koleszar.peter@mkik.hu, +3630/93-50-695

Letöltés