DESI 2022 - Nagyot léptünk előre az ERP (vállalat irányítási rendszerek) használat terén

Az Európai Bizottság 2022-es DESI (Digital Economy and Society) indexének Digitális technológiák integráltságot mérő fejezetében az ERP rendszereket használó hazai vállalkozások aránya - mintegy 50 %-kal - növekedett. Ennek a vállalatok digitális transzformációjának szempontjából kiemelt jelentősége van. A magasabb szintű digitális működés egyik legfontosabb mutatója ez és alapjául szolgálhat minden komolyabb digitális innovációnak is (BigData, Cloud, Industry 4.0).

A vállalati ERP használatot mérő indikátor 2021-ben még 14%-on állt, 2022-re 21%-ra nőtt. Ez az eddigi évek stagnáláshoz képest nagyon jelentős előrelépés.

Ehhez az eredményhez az ERP használatot is népszerűsítő és ösztönző Modern Vállalkozások Programja is hozzájárult. Programunk egyik fókusza az ERP használat bővítése is.

Az ERP (Enterprise Resource Planning) rendszerek a vállalati működés minden szegmensének irányítását és a keletkező adatok integrációját és elemzését teszik lehetővé egy digitális platform segítségével. Ez a platform alapját és csatlakozási pontját képezheti más digitális rendszerek integrációjának is.

Forrás: Digitális Jólét NKFT (DESI 2022)

Magyarország 2022. évi összesített DESI helyezése: 22. az EU 27 tagállama között.

Ezzel az előző évhez képest egy helyet léptünk előre az uniós országrangsorban. Ugyanakkor a DESI Indexben továbbra is az EU átlag alatt teljesítünk, de közeledünk az EU27 átlagához. A tavalyi évben a magyar fejlődés (index érték változás) több mint 1,5-szerese az EU27 átlag növekedésének. A 2022. évi DESI HU index értéke: 43,8 (EU27 átlag: 52,3).

A Digitális Gazdaság és Társadalom Index (angolul: Digital Economy and Society Index, rövidítve: DESI) az Európai Unió által alkotott indexszám, amelynek segítségével összevethető a tagállamok digitális (informatikai, infokommunikációs) fejlettsége.

A DESI négy dimenzióban vizsgálja a tagállamok digitális fejlettségét (Human capital, Connectivity, Integration of digital technology, Digital public services). A dimenziók logikailag összefüggnek, nem függetleníthetőek egymástól, de módszertani szétválasztásuk lehetővé teszi a digitalizáció komplex társadalmi jelenségének vizsgálatát. 

A 2022-es teljes DESI Index elérhető itt (PDF).

Az EU Bizottság DESI oldala.

Forrás: https://infoter.hu/cikk/desi-2022---nagyot-leptunk-elore-az-erp-vallalat-iranyitasi-rendszerek-hasznalat-teren