Megjelent a Nemzeti Digitalizációs Stratégia

A 1582/2022. (XI.30.) Korm. határozat alapján megjelent az elfogadott Nemzeti Digitalizációs Stratégia (NDS).

 

A digitalizáció vitathatatlanul a 20. és 21. század egyik meghatározó jelensége, amely alapvetően változtatja meg egy ország nemzetgazdaságának működését, állampolgárai mindennapi életét. A COVID-19 járvány élesen rámutatott arra, hogy már rövidtávon is csak azok az országok és társadalmak lesznek képesek helytállni a nemzetközi versenyben, amelyek az élet minden területén tudatosan alkalmazzák a digitális technológiákat.

  

Helyzetelemzés

A DESI 2022-es országjelentésben szereplő adatok alapján Magyarország összesítésben 22. helyen áll. Az összesített eredményeket tekintve a magyarországi fejlődés üteme az uniós növekedés üteméhez hasonló mértékű. Az elmúlt 5 évben a legmarkánsabb fejlődést Magyarország az internet-hozzáférés (75%-os növekedés 2016- hoz képest) és a vállalati digitális technológiák integráltsága (60,8%-os növekedés 2016-hoz képest) dimenzióban érte el, miközben gyakorlatilag stagnálás mutatható ki a humántőke dimenzióban, illetve kisebb, bár érzékelhető mértékű a növekedés az digitális közszolgáltatások, pontosabban azok más országokkal való összehasonlítása esetében.

 

AZ NDS célja

Az NDS átfogó célja, hogy Magyarország a gazdaság, az oktatás, a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység, illetve a közigazgatás területén felismerje és kihasználja a digitalizációban rejlő lehetőségeket, ezzel jelentős mértékben járulva hozzá az ország versenyképességének és a polgárok jólétének növekedéséhez.

 

A Stratégia pillérszerkezete

stratégia a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia által kijelölt pillérszerkezetet követi az alábbiak szerint:
• PILLÉR I.: Digitális infrastruktúra;
• PILLÉR II.: Digitális kompetencia;
• PILLÉR III.: Digitális gazdaság;
• PILLÉR IV.: Digitális állam.

 

A Modern Vállalkozások Programja a Digitális Gazdaság fejlődéséért

Magyarországon a vállalkozások IKT helyzetének javítására, üzleti infokommunikációs rendszerek, eszközök bevezetésére már a 2000-es évek eleje óta elérhetők voltak az uniós gazdaságfejlesztési operatív programokból pályázati támogatások. 2015 óta ezen konstrukciók mellett, azokhoz kapcsoltan a cégek számára (csak konvergencia régiókban) biztosított a kormányzati-kamarai oldalról nem financiális jellegű, ingyenes szakmai-szakértői támogatás is (GINOP 3.2.1 - Modern Vállalkozások Programja). Az MVP 2021 végéig több mint 20 ezer kkv-t megszólítva, azok közül több mint 15 ezret már tanácsadásban részesítve nagy volumenű országos programnak tekinthető. Azonban továbbra is széles a meg nem szólítottak köre.

 

A Nemzeti Digitalizációs Stratégia letöltése: https://kormany.hu/dokumentumtar/nemzeti-digitalizacios-strategia-2022-2030