„Projektként kezdtünk, csapatként végeztünk”

Két hónap híján nyolc évig segítette a vállalkozások digitális átállását a Modern Vállalkozások Programja (MVP): a program 2015. szeptember 1-jén indult, a hivatalos záródátum pedig idén június 30. „Ezalatt a nyolc év alatt nyolc, vagy ha úgy tetszik 7+1 olyan eredményt értünk el a programmal, amelyek messze túlmutatnak a puszta számokkal kifejezhető indikátorokon”, kezdi az összegzést Czimbalmos Levente, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara – Modern Vállalkozások Programjának szakmai vezetője. És hogy melyek ezek?

A program folytatódik

1. Saját infokommunikációs szakértő, minden cégnek

„A program gerincét az a tanácsadói hálózat alkotta, amely 8 éven keresztül, rendületlenül kereste fel helyben a vállalkozásokat és segítette őket az egészen egyszerűtől, a legkomplexebb informatikai problémáik megoldásában. Gyakorlatilag minden cég számára, amely a programba regisztrált, dedikált informatikai szakembert tudtunk biztosítani”, mondja Czimbalmos Levente. A szakértők személyre szabottan foglalkoztak az adott céggel, felmérték a digitalizációs adottságait, egyedi fejlesztési koncepciót készítettek számára, amely aztán a későbbiekben pályázatok, digitális beruházások alapjául is szolgálhatott. Mintegy 16 ezer vállalkozás élt az audit lehetőségével, amely ugyan példa nélküli a közvetlen, személyes szolgáltatást nyújtó kiemelt programok világában, de hosszú még a szemléletformálásra váró cégek listája.

 

2. A legtöbb IT-partner, a leggazdagabb termékkatalógus

Az informatika rendkívül sokrétű és az egyszerű felhasználó számára nem egykönnyen áttekinthető terület. Ha egy vállalkozás szeretne belevágni a digitalizációba, nem feltétlenül tudja, hogy merre induljon el, kiben, milyen termékben bízhat. „Elsősorban ezért hoztuk létre azt az akkreditált szállítói és minősített termékkatalógust, amelyben megbízható informatikai vállalkozások jó minőségű termékei vethetők össze, egyszerűen és átláthatóan. A katalógusban jelenleg több mint 1100 szállító és 3 ezer feletti termék található, ez a hazai legnagyobb ágazati érdekképviseleti szervezet taglétszámának is többszöröse”, mondja Czimbalmos Levente.

A szakember még hozzáteszi: mind a vállalatok, mind termékeik egyszerű, teljes mértékben objektív és transzparens szempontrendszer alapján kerülhetnek be a katalógusba – ilyenek a referenciaelvárások, de a rendelkezésre álló erőforrások, kompetenciák és üzleti teljesítmény felmérése is. A katalógus nyilvános, azaz nem csak az MVP-ben részt vevő vállalatok érhetik el, bárki kereshet benne, és feltett célja a programot gondozó Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának, hogy azt valamilyen formában a zárás után is működtesse.

 

3. Stratégiai partnerségek minden szinten

Az MVP az IKT-ágazat és az ágazathoz kapcsolódó egyéb szektorok teljes horizontján igyekezett hidakat építeni. Több mint 60 ilyen partneri kezdeményezés indult el az elmúlt nyolc év alatt, de természetszerűen ennek kisebb része az, amelyik igazán kiválóvá, a szakmai együttműködés szintjén is elmélyültté válhatott. A partnerek között megtalálhatóak a köz- és a privát szféra szereplői, így minisztériumok, háttérintézmények, civil szervezetek, kamarák, egyéb szakmai szervezetek és meghatározó gazdasági szereplők egyaránt. „Mindenkivel összefogtunk, aki a személyes és intézményi érdekeken túlmutatóan segíteni tudott nekünk a kkv-szektor digitális felzárkóztatásában”, mondja Czimbalmos Levente.

 

4. Tervezés és végrehajtás egy kézben

Az elmúlt néhány évben az MVP mögött álló szervezetek már túlzás nélkül tekinthetőek szak- és fejlesztéspolitikai agytrösztnek. „Ezzel együtt a szerepünk korántsem merül ki abban, hogy a kormányzati munkát tanácsokkal, véleményekkel segítsük. Aktív részesei voltunk és vagyunk a releváns stratégia- és jogszabályalkotási folyamatoknak és mára megkerülhetetlen szereplői lettünk a szakmai és fejlesztéspolitikai végrehajtásnak is”, fogalmaz a program szakmai vezetője.

Ennek egyik megnyilvánulási formája, hogy 2021 óta digitális fejlesztésre (is) szánt vállalkozásfejlesztési célú uniós források nem helyezhetők ki az MVP nélkül. A cél persze nem elsősorban az MVP megkerülhetetlensége, a program csak egy eszköz. Eszköz ahhoz, hogy közvagyonból vállalkozásfejlesztés ne legyen elképzelhető digitális elemek mellőzésével, azaz végső soron a digitalizációnak kell megkerülhetetlenné válnia, érzékeltet egy fontos különbséget Czimbalmos Levente. Amikor uniós forrásokra pályázik valaki, és a támogatási kérelemben szerepel valamilyen digitális fejlesztési elem, akkor regisztrálnia kell a programba, és az ottani szállítói- és termékkatalógusból kell választania, mert csak így lesz elszámolható a fejlesztés.

Alakuló jövő

Az azt keretező Operatív Program bezár, így a Modern Vállalkozások Programja is befejeződik június 30-án, de ez nem jelenti azt, hogy ne lenne „csőben” a folytatás. A Digitális Megújulás Operatív Programhoz (azaz a DIMOP-hoz) áprilisban meghirdetett éves fejlesztési kormányhatározatban szerepel is az MVP folytatása, két milliárd forintos keretösszeggel. Ez azonban sajnos még korántsem jelent tényleges forrásokat; a folyósításhoz nem elég a magas szintű politikai megállapodás a kormány és az EU között, az egész Operatív Programnak, így a konstrukciónak is végig kell járnia a közösségi és hazai bürokrácia útvesztőit, de talán még idén elérhetünk oda, hogy újra felpörgessük a motorokat.

A jövőbeni konkrét szolgáltatási elemekről még korai lenne nyilatkozni, mondja Czimbalmos Levente, de az alapvető cél és szellemiség biztosan nem fog változni. Továbbra is olyan kiemelt programot szeretnének megvalósítani, amely hatékonyan szolgálja a digitális gazdaság fejlődését az abban szereplők lehető legnagyobb megelégedésére.

„A minősítési rendszer teljesen nyitott, az egyenlő hozzáférés biztosított, így mindez semmilyen piactorzító hatással nem jár, cserébe egyszerűbbé teszi minden szereplő életét. A kérelmezők átlátható és rendkívül széles kínálattal bíró piactéren válogathatnak, sem nekik, sem a szállítóknak nem szükséges bajlódniuk túlbonyolított beszerzési adminisztrációval. A piaci ár igazolása így egyszerűbb és áttekinthetőbb, a pályázati lebonyolítás időigénye jelentősen csökken, a források forgási sebessége pedig természetszerűleg növekedni fog. Egyszerre nyertes a támogatáskérelmező, a szállító és az intézményrendszer”, sorolja az előnyöket Czimbalmos Levente, hozzátéve: hab a tortán, hogy a programban való részvételnek köszönhetően a kkv-k akár 100 milliós nagyságrendű, feltételes támogatás visszatérítése alól is mentesülhettek.

 

5. Társadalmi felelősség a közcélúságon túl

Az MVP egyfajta többletvállalásként, saját erőforrásból CSR-jellegű tevékenységekre is törekedett, különösen a járványhelyzet két éve alatt, amikor a bajba jutott vállalkozásoknak digitális segélyvonalat, egyfajta forródrótot indítottak és különféle informatikai eszközökből, megoldásokból felajánlásokat toboroztak számukra.

 

6. Informatikai beruházások, amíg a szem ellát

Az elmúlt nyolc évben mintegy 40 milliárd forintnyi informatikai beruházás valósult meg az MVP révén, különféle vállalkozásfejlesztési pályázatokon keresztül. Ez tízezres nagyságrendű digitális megoldás bevezetését jelenti a kkv-szektorban, amelyek által többezer cég folyamatai egyszerűsödtek, gyorsultak és válhattak ezáltal maguk is hatékonyabbá, versenyképesebbé.

 

7. A DESI „kibillentése”

Az EU-s tagországok digitális fejlettségének egyik legfontosabb mutatója a DESI, amely – egyebek mellett – a vállalkozások digitális érettségéről is közöl adatokat. Ebben a rangsorban Magyarország rendszerint a sereghajtók között végzett, mígnem a tavaly publikált (a 2020-21-es adatokon alapuló) felmérésben már 50 százalékos emelkedés látszott, az üzleti digitalizációt a legnagyobb súllyal reprezentáló indikátorban, az ERP-ellátottságában.

„Az így elért 21 százalék ugyan még mindig elmarad az uniós átlagtól, de mindenképpen komoly előrelépés, és előzetes adatok alapján idén is nagymértékű emelkedés várható. Ebben a Programnak is rengeteg munkája van, az ERP bevezetések ösztönzésén túl sokat egyeztettünk az adatfelvételben résztvevő szakmai szervezetekkel, így a Központi Statisztikai Hivatallal és az adatokat szolgáltató könyvelőirodák érdekképviseleti szervezeteivel is”, érzékelteti Czimbalmos Levente, hogy min múlhat egy jó (jobb) helyezés.

Óriási eredménye a programnak, hogy annak hatására nagymértékben bővültek a vállalkozások informatikáról szóló ismeretei, teszi hozzá Bencze György, az MVP Irányító Bizottságának tagja. Látványosan változott a hozzáállás az informatikai fejlesztésekhez, megszűnt az ismerethiány, és bátrabban vágnak bele a vállalatok a digitalizációba.

 

7+1: Nemcsak egy program, hanem közösség

„Azt gondolom büszkén vállalható munkát tettünk le az asztalra, de a puszta számoknál sokkal többet értünk el: projektként kezdtünk, de egy csapatként végeztünk” – mondja végül az MVP szakmai vezetője. A piacon is versenyképes tanácsadói hálózat, a megvalósításban résztvevő elkötelezett kollégák, az ügyfél- és partneri közösség és az emberi kapcsolatok minősége már önmagukban is olyan horderejű eredmények, amelyek miatt vétek lenne nem folytatni a programot.

Forrás: https://itbusiness.hu/technology/aktualis-lapszam/strategy/projektkent-kezdtunk-csapatkent-vegeztunk/