iLex Systems Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

iLex Systems Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Országos

Cégbemutató

Az iLex célja, hogy a kapcsolt vállalkozásai körébe sorolt ügyvédi irodákkal, a kifejezetten a kis- és középvállalkozások részére kifejlesztett IT jogi plattformmal, a legmodernebb mobil- és wearable eszközökön, a forradlmian új SLA alapú, vállalati jogi munkát elvégezze és optimalizálja a vállalati jogi szolgáltatásokat, növelje így a teljes vállalati workflow hatékonyságát és percalapú díjelszámolással, csökkentse a költségeket.

Temékeink

Esettanulmány

Az ügyfél olyan, nagy értékű speciális mérőberendezések értékesítésével és szervizelésével foglalkozik, melyek különböző ipari területeken (többnyire gépipar, vegyipar) és az oktatás területén kerülnek alkalmazásra Magyarországon. A felvevő piac és az ott jelen lévő potenciális ügyfelek száma korlátozott, ezért fontos, hogy a versenytársakhoz képest az ügyfél magas színvonalon, megfelelő képzettséggel és komoly motivációval rendelkező szakember gárdával teljesítse szolgáltatását. A piaci versenytársak száma tizes nagyságrendben mérhető, ezért a verseny éles a versenytársak között. A cégméret tekintetében az éves árbevétel az egymilliárd forintot meghaladja. Az erőforrások tekintetében a legjobb és legfelkészültebb (egyetemi, főiskolai végzettség) szakember gárda kiválasztására és alkalmazására törekszik, fontos számára, hogy a vállalkozásában családias hangulatot teremtsen, és az anyagi megbecsülés mellett az erkölcsi motiváció is erősítse a munkavállalók elköteleződését.
Az ügyfél korábban a felmerülő jogi problémái megoldásához adhoc jelleggel vett igénybe, általában ismerősi körből származó jogi szolgáltatást. A vállalkozás növekedésével párhuzamosan az ügyfél jogi igényei is megnőttek, azonban a korábban foglalkoztatott jogi szolgáltatók a sokrétű jogi igényeket (szerződések, cégjog, közbeszerzés, tartozások behajtása) egy-egy jogterületre történt specializálódásuk miatt, már nem voltak képesek teljesíteni. Emellett problémaként merült fel, hogy a kapott jogi szolgáltatások tekintetében sok esetben későn, a jogi szolgáltatónál történő utánjárással kapott információt az ügyfél, illetve a jogi szolgáltatóval való többszöri személyes találkozók a jogi szolgáltató felkeresésével valósultak meg, amik az ügyfélnek felesleges idő és költségráfordítást generáltak. Az ügyek esetleges elhúzódására tekintettel az ügyfél a jogi igény keletkezésekor sem volt tisztában azzal, hogy az várhatóan milyen munkadíj és költségráfordítással jár. Az ügyfél a hagyományos e-mail kommunikációból kísérelte meg nyomon követni a jogi ügyeinek az állását, illetve az azokban várható határidőket és intézkedéseket, így nem volt napra készen tájékozott.
Az iLex online jogi szolgáltatási rendszerével az ügyfél által felvetett, illetve felmerült jogi igények az alábbiak szerint kerültek megoldásra: Az ügyfél az iLex online felületen keresztül közvetlenül kapcsolatban áll a jogi szolgáltatóval, minden általa kezdeményezett jogi igényét azonnal, a hagyományos pc és laptop mellett, mobil eszközökön (tablet, okostelefon, okosóra) is elérhet, és tájékozódhat ügyeinek státuszáról, a következő lépésekről és határidőkről. Mivel a szolgáltatás SLA-ra épül, ezért az ügyfél pontosan tisztában van vele, hogy a jogi szolgáltatónak egy-egy intézkedésre vonatkozóan mennyi idő áll rendelkezésére, illetve az intézkedésekkel kapcsolatosan keletkezett információk, dokumentumok folyamatosan egy felületen érhetők el a számára. Az ügyfél egy-egy jogi igénye keletkezésekor tájékoztatást kap a várható munkadíjról és költségekről, így személyes megjelenés nélkül is eltudja dönteni, hogy benyújtja-e a jogi igényt a szolgáltatónak. Szolgáltatói oldalról az iLex új generációs ügyvédek, akik egy-egy jogterületnek a magas színvonalon dolgozó szakemberei, a szakterületüknek megfelelően kapják delegálás útján a jogi igényeket, melyeket az SLA-ban foglalt határidőben és a jogi szolgáltató vezetője által ellenőrzötten teljesítenek. A rendszer bevezetését követően az ügyfél a jogi ügyeinek átláthatóságát, a rendszer gyorsaságát és hatékonyságát, valamint a költségek tervezhetőségét fogalmazta meg üzleti előnyként.