Új értékelés írása

Szöveges értékelés
Osztályozás

Információbiztonsági audit és szabályozás

(L Tender-Consulting Kft.)

Fő kategória: Szolgáltatások


Kinek ajánljuk a terméket:

  • mikrovállalkozások (1-9 fő)
  • kisvállalkozások (10-49 fő)
  • középvállalkozások (50-250 fő)

Kapcsolódó kedvezmények:

ingyenesség

Ingyenes konzultáció az adott szervezet információbiztonsági kötelezettségeinek feltárásával kapcsolatosan.

Ára: 875 000 Ft (darab ) + ÁFA

Kedvezményes ára: 787 500 Ft (darab ) + ÁFA

Termék kategorizáció

egyéb

Referenciák

3

mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat
Fertőhansági Nemzeti Park
információ, kommunikáció
TRIOTEL Távközlési Kft
vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés
Észak-zalai Víz és Csatornamű Zrt.

Vállaljuk a 2013. évi L. tv. által meghatározott alapelvek szerint a gazdálkodó egységek informatikai biztonságának logikai szabályozását, amely ahhoz szükséges, hogy az informatikai eszközeik, és az azokon tárolt információk megvédhetők legyenek, elsősorban nem különleges és drága védelmi eszközök bevetésével, hanem az ésszerűség és testre szabott rend alkalmazásával.

Miért? Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. L. törvény (Ibtv.) célja, hogy a hatálya alá tartozó szervezeteknél, kiemelten a közigazgatásban, korunk elvárásainak megfelelő védelem és tudatos magatartás alakuljon ki. A jogszabály 2013. július 1-jén lépett hatályba, előírásainak pedig lépcsőzetesen egyre többeknek és többeknek kell megfelelni. A jogszabályban előírt kötelezettségek hatálya ugyan a hazai magánvállalkozásokra nem terjed ki, ám az abban megfogalmazott kötelmek mindenképpen hasznosak és szükségesek egy biztonságosan működtetett technikai hátországhoz. A nagyvállalatok a törvény nélkül is rendkívüli figyelmet szentelnek ennek a témakörnek, külön belső szervezet őrködik az információbiztonság területén, hiszen manapság szinte minden folyamat számítógép-vezérelt, vagy felügyelt, így a rendszerek védelme elsőrangú stratégiai kérdés. A kisebb gazdálkodó szervezetek ugyanúgy a technológia fejlődés útján járva, saját (és persze az ügyfelek) érdekében kell, hogy ennek a kérdésnek figyelmet szenteljenek. Mit? Cégünk az adott szervezetre adatptáltan vállalja az Ibtv. -ben megfogalmazott adminisztratív kötelezettségek teljesítését, ezek között: o az információbiztonsági politika o az információbiztonsági szabályzat o az intézkedési terv elkészítését, vállaljuk továbbá az informatikai rendszerek felmérését – de igény esetén a törvény által állami szférában előírt „információs rendszer biztonságáért felelős személy” biztosítását is. Sőt, információbiztonsági oktatásokat is szervezünk partnereinknek, hogy munkatársaik minél naprakészebb tudás birtokában lehessenek. Kik? Tanácsadó cég vagyunk, de nem csak tanácsokat adunk: az első lépéstől az utolsóig végig vezetjük partnereinket a informatika biztonsági előírásainak való teljes megfelelés útvesztőin. Elhatárolódunk a „csináljunk valamit és tegyünk úgy, mintha” – sajnos egyre elterjedtebb – gyakorlattól. Munkánk valódi szemléletváltást hozhat és gyakorlati előnyöket biztosít partnereink életében: az informatikai fejlesztés tervezhetővé válik, a technikai eszközök megfelelő használata, a hibák minimalizálása, a hatékony munkavégzés konkrét anyagi előnyöket jelent, míg az aktuális folyamatokról szakmai minősítést adunk és javaslatokat fogalmazunk meg azokkal kapcsolatosan. Hogyan? Informatikai szakembereink a kor infobiztonsági elvárásainak megfelelő rendszert tudnak kiépíteni. Jelentős közigazgatási tapasztalat mellett rendelkezünk a piaci szférában szerzett gyakorlattal, korábban közös megelégedésre már több önkormányzattal is együttműködtünk. – őket Referenciáink menüpontban ismerheti meg. Munkánkért anyagi felelősséget is vállalunk, az ehhez szükséges felelősségbiztosítással rendelkezünk. Kollégáinkat folyamatosan képezzük, hogy minden elvárásuknak megfeleljenek. És ami a legfontosabb: mindezt közérthető módon!

A terméket a következő ágazatoknak ajánljuk:

Ágazat független termék.

Kérdések a termékkel kacsolatban