Regisztráció - IT szállító Bejelentkezés - IT szállító


Várjuk azon vállalkozások jelentkezését, akik a Modern Vállalkozások Programja közösséghez tartozva termékeiket a piaci kondícióktól eltérően, kedvezményesen szeretnék értékesíteni a Program keretein belül, annak előnyét és az általa kínált lehetőségeket kihasználva.

A kedvezményes termék alatt értjük az árengedményt, licenckedvezményt, díjmentes próbaidőszakot, csoportos kedvezményt, többletszolgáltatást vagy csomagajánlatot.

Fontos információ: kérjük szállítói partnereinket, hogy 2016. július 1-jétől a termék(ek) regisztrációjánál– az eddigiektől eltérően – a nettó árat legyenek szívesek feltüntetni!

A csatlakozást választó megoldásszállító cégekre vonatkozó belépési feltételek:
 • az akkreditáció évét megelőzően min. 2 lezárt évvel szükséges rendelkezni,
 • az utolsó lezárt üzleti évének átlagos statisztikai állományi létszáma el kell, hogy érje a minimum 3 főt (a létszám teljesítéséhez konzorciumi, vagy partneri kapcsolatok bevonása is lehetséges),
 • a kínált termékkel/szolgáltatással összefüggő feladatok teljesítéséhez szükséges min. 3 főnek rendelkeznie kell igazolható szakmai kompetenciákkal az alábbiak vonatkozásában:
  • fejlesztés,
  • terméktámogatás,
  • ügyfélkezelés,
 • a megoldásszállító cég utolsó három lezárt évének az adózás előtti eredménye egy esetben lehet negatív,
 • a támogatást igénylő saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, két teljes üzleti év éves beszámolója alapján egy esetben lehet negatív,
 • termékenként 3 darab referencia,
 • 1 darab esettanulmány.

A programban való részvételért az alábbi kötelező vállalásokat kell tenni:
 • a www.vallalkozzdigitalisan.hu oldalon a digitálisan felzárkózni szándékozó kkv-k által feltett kérdésekre 3 munkanapon belül ingyenesen válaszol,
 • a pályázó vállalat saját honlapot működtet, amely minimálisan tartalmazza az alábbi elemeket:
  • a szervezet adatai, elérhetősége, legalább egy email cím és telefonszám, a szervezet tevékenységeinek rövid bemutatása, a kínált szolgáltatások, referenciák; GINOP-3.2.1-15-2015-00001 programjában való részvétel, „kedvezményes szolgáltatások/termékek megnevezése”link a www.vallalkozzdigitalisan.hu oldalhoz,
 • vállalja, hogy felkérés esetén három darab rendezvényen részt vesz előadóként,
 • vállalja, hogy felkérés esetén eleget tesz 20 munkanapon belül adatszolgáltatási kötelezettségnek kérdőív vagy egyéb adatigény formájában.

1 darab szabadon választható vállalás megtétele szükséges az alábbiak közül:
 • felkérés esetén részt vesz a rendezvényeken kiállító vagy szakértő partnerként,
 • felkérés esetén részt vesz a projektszervezet munkatársai számára szervezett személyes képzéseken előadóként vagy szakértőként,
 • felkérés esetén részt vesz a projektszervezet munkatársai számára készítendő tananyag, felkészítő anyag létrehozásában, szakmai lektorálásában, véleményezésében,
 • felkérés esetén részt vesz a kkv-k számára készítendő szemléletformáló ismeretek létrehozásában, szakmai lektorálásában, véleményezésében.

Amennyiben csatlakozni szeretne a programhoz, kérjük, keresse kollégánkat, Hajdara Gábor SZVR ügyfélkoordinátort a szvr@ginop-mkik.hu email címen vagy a +36 20 406 9220 telefonszámon!

Önnek az SZVR partneri regisztrációkhoz az alábbi adatokra van szüksége. Kérjük, a regisztráció folyamatossága érdekében készítse elő.

 • Cégnév
 • Adószám
 • Cégjegyzékszám
 • Aláírási címpéldány/aláírás minta
 • Cégbemutató
 • Céges logó
 • Kedvezményes termék oldal / Landing oldal
 • TEÁOR kód
 • Alapítás éve
 • Esettanulmány
 • Termékleírás
 • Terméklogó
 • Nyilvános referencia
 • Nem nyilvános referencia sablon, letölthető.
 • Teljességi nyilatkozat sablon letölthető.

Honlapon közzéteendő tájékoztatási tartalmakkal kapcsolatos minimális formai/tartalmi követelmények

Formai követelmény:
 • a program által átadott, "Modern Vállalkozások Programja – Vállalkozz digitálisan!" projekt elnevezést el kell helyezni, amelyről átlinkelési lehetőséget kell biztosítani a www.vallalkozzdigitalisan.hu portálra
 • a projekt elnevezést jól látható, szembetűnő helyen kell elhelyezni, méretezése pedig nem lehet kisebb, bármely egyéb az SZVR partner által elhelyezett „idegen” logónál
 • egyéb alaki/arculati követelményt a program nem támaszt, azonban elvárás, hogy a megjelenített tartalmak jól strukturáltak és könnyen áttekinthetőek legyenek
 • az ily módon kialakított külső SZVR tájékoztatási felület nem értékesíthető, azaz a saját (minősített) tartalmakon kívül, egyéb tartalom nem jeleníthető meg rajta (banner, hirdetés, pop-up, stb.)

Tartalmi követelmény:
 • aloldal/menüpont megnevezés szabadon választható az alábbiak közül:
  • teljes név : Modern Vállalkozások Programja
  • rövid név: GINOP321 vagy MVP
 • tartalmaznia kell:
  • a programban felkínált kedvezményes termék/szolgáltatás felelősének nevét és elérhetőségét
  • a termék kódját/rövid megnevezését, teljes nevét, leírását, kedvezményes árát (induló ár is lehet, nem szükséges komplex árat megadni), vagy a (publikus) listaárhoz adott kedvezmény mértékét, a termék/szolgáltatás hasznosítási területét, célcsoportját,
 • termék/szolgáltatás referenciáinak megjelenítése (minden termék esetében min. 3 db)
 • kifejezetten fel kell tüntetni, hogy „A termékhez/szolgáltatáshoz kapcsolódó kedvezmény egyedi kedvezmény, azt kizárólag a www.vallalkozzdigitalisan.hu oldalon regisztrált megoldáskereső vállalkozások érvényesíthetik”, valamint közvetlenül utána a „Regisztrálok a kedvezményért!” szövegezést, amely a vállalkozói regisztráció hiperhivatkozása.